Shorttrack Thialf

Nieuws

Shorttrack info op de valreep van de zomervakantie

Zo vlak voor de zomervakantie ontvangen jullie hierbij nog een aantal mededelingen van het bestuur. Ook in de aanloopperiode naar de zomervakantie toe zijn al inmiddels weer enkele stappen gezet naar het komende schaatsseizoen. Omdat dit de eerste mailing is van mij als voorzitter, eerst even iets over mezelf.
 
Introductie nieuwe voorzitter
Een jaar of 30 geleden ben ik in Groningen begonnen met shorttrack. Twee enthousiastelingen hadden ijs geregeld en ik sloot me er al snel bij aan. Aan het begin waren we maar met 4 man, die dan ook alle 4 in het bestuur zaten. Omdat ik al langebaan trainingen gaf, ben ik de shorttracktrainingen erbij gaan doen. Gelukkig gingen er snel een groot aantal junioren shorttracken, waardoor er ook ouders in het bestuur kwamen. Toen ik voor mijn opleiding naar Leeuwarden verhuisde ben ik uit het bestuur gegaan. Na het afronden van die opleiding ben ik gestopt met shorttrack en een jaar of 10 geleden ben ik ook gestopt met lange baanschaatsen en training geven. Toen onze kinderen op jeugdschaatsen gingen, stond ik al snel weer op het ijs als trainer. Afgelopen seizoenen gaf ik op maandag training bij het jeugdschaatsen. Gestimuleerd doordat onze zoon Barth twee jaar geleden is gaan shorttracken heb ik afgelopen winter mijn oude shorttrackschaatsen afgestoft en heb ik me aangesloten bij het fun uur. Zowel als ouder en deelnemer aan het fun uur beleef ik veel plezier aan shorttrack, vandaar dat ik graag inging op de vraag van Bart, Iepe en Taeke of ik deel wou uitmaken van het shorttrackbestuur.
 
Opening Thialf
Zoals het nu lijkt gaat Thialf pas 5 november open. Omdat we eerder met de trainingen willen beginnen, proberen we naast het zomerijs in september ook in oktober ijs in Leeuwarden te huren.
 
IJshuur Leeuwarden
In september kunnen we 4 keer op zaterdagmiddag in de 11-stedenhal terecht. We gaan 4 keer 1,5 uur samen met Trias trainen. Deze trainingen zijn inmiddels vol en bij de deelnemers bekend. Ook voor oktober proberen we ijs in Leeuwarden te huren. We proberen zowel op dinsdagavond als op zondag 1,5 uur ijs te huren. Hou de mails van Bart Brijder hiervoor goed in de gaten.
 
Trainingstijden (onder voorbehoud)
 
Voor komend seizoen hebben we voor shorttrack de volgende trainingstijden gereserveerd:
 
      30 x 60  
maandag 18:30-19:30 SH pup X  
  19:45-20:45 SH jun/sen X  
vrijdag 17:15-18:15 SH/JS X jeugdshorttrack icm aantal pupillen
  18:30-19:30 SH jun/sen X Snellere pupillen + jun/sen
  19:45-20:45 SH jun/sen X Snelle groep
  21:00-22:00 SH fun + HCH X HCH leden en andere langebaan schaatsers sluiten aan op fun uur
 
De tijden van de maandag zijn ongewijzigd gebleven. De invulling van de vrijdag is wel iets veranderd.  Het eerste uur op vrijdag wordt komend seizoen gecombineerd met het jeugdshorttrack en de langebaanschaatsers schuiven aan op het fun uur van 21:00 tot 22:00 uur.
 

Voor het komend seizoen hebben we voor het jeugdschaatsen de volgende uren

Lees meer...
Iepe Soet 12:58:34 16-7-2016

Nieuwe voorzitter SCT

Beste leden,

Na 2 termijnen van 3 jaar stop ik als voorzitter van SCT. Dat vind ik jammer want ik ben altijd met veel plezier voorzitter geweest van deze prachtige club. Maar 6 jaar is lang en het is voor verenigingen ook belangrijk om vers bloed te krijgen en daarom ben ik nu gestopt.

Marc Wijkstra is nu onze nieuwe voorzitter van onze club en ik wens hem veel succes.

Hierbij wil ik alle leden bedanken voor de prachtige momenten op en rond het ijs en iedereen veel succes wensen voor de komende winterseizoenen.

Ook de shorttracktrainers verdienen van mij een grote pluim voor hun inzet en betrokkenheid.

Aan de wedstrijden die we organiseerden heb ik altijd veel plezier beleefd; en zonder iemand te kort te doen moet ik toch onze blokkenleggers extra bedanken die spectaculair de blokken opruimen en weer terug leggen.

Het jeugdschaatsen is een belangrijk onderdeel van onze club. Alle trainers en commissieleden die onze toekomstige leden het schaatsen leren worden niet altijd direct op waarde geschat. Daarom voor jullie nu nogmaals een nadrukkelijk 'dank jullie wel!'

Tot slot bedank ik het bestuur en alle commissie (commiunicatie/sponsor/ huur) voor alle inzet en goede ovellgen en vergaderingen. 

Kortom; 
bedankt allemaal; 
en het ga jullie en SCT goed.

Iepe Soet

Lees meer...
Iepe Soet 23:10:18 23-5-2016

Vrijdag 27 mei sponsor fietstocht en uitreiking Douwe Swierstra bokaal.

Beste SCT leden,

Op vrijdag 27 mei organiseert Shorttrack Club Thialf een fietstocht voor onze sponsoren op de racefiets onder aanmoediging van onze 'rising stars' van afgelopen seizoen Suzanne Schulting en Dennis Visser. Graag nodigen we jullie  uit om hieraan deel te nemen. 

We verzamelen om 18.00 bij Thialf en reiken eerst de 'Douwe Swierstra ' bokaal uit aan Suzanne en Dennis. Daarna vertrekken om 18.30 voor een fietstocht in toertempo van ruim een uur. Uiterlijk 20.00 zijn we weer terug bij Thialf. Het aantal deelnemers is onbeperkt dus schroom niet om ouders/broers/zussen/familie of vrienden mee te nemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je voldoende fietservaring hebt om veilig in een groep te kunnen fietsen. Helm is verplicht.

Het is wat kort dag maar dit soort activiteiten moet passen in de trainingsschema's van onze topschaatsers; vandaar dat we de datum nu pas vast konden zetten.

lHet is wel belangrijk dat je - als je normaal traint op de vrijdagavond- je trainer wel even informeert zodat hij weet wie hij kan verwachten op de reguliere training.


Vriendelijke groet,

Taeke Castelein
Penningmeester SCT
m: 06-29 070 459

Lees meer...
Iepe Soet 22:43:00 23-5-2016

Uitnodiging ALV SCT

Het bestuur van de Shorttrack Club Thialf nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering.

De ALV is op;
Woensdag 18 mei 2016;
Aanvang 19.30 uur
Locatie; de Drie Pilaren te Oudeschoot

In het bestuur is de voorzitter aftredend en niet herkiesbaar en stopt de penningmeester. Het bestuur is in gesprek met mogelijke opvolgers maar roept ook anderen op zich te melden bij Bart Brijder van het bestuur. Indien er meerdere bestuurskandidaten zijn, wordt conform de statuten op de ALV gestemd voor het nieuwe bestuur.

Ook voor de diverse commissies zijn nog vacatures.

Het Bestuur


Lees meer...
Iepe Soet 21:15:06 09-4-2016

Aangepaste datum voor de verhuur van schaatsenDe jaarlijkse schaatsverhuur en ruil/pasdag wordt verschoven van vrijdagavond 13 november naar zondag 15 november. Helaas kunnen we vrijdag nog niet in Thilaf en daarom kiezen we voor de optie om dit combineren met de open dag Thialf.

Vanaf 13.00 tot 14.30 uur kunt u op Thialf terecht bij onze materiaalman Jan Heida en de trainers helpen u met de verhuurschaatsen. Vergeet u pinpas niet mee te nemen; is alles direct geregeld!

Direct hierna kunnen de kinderen mee doen met alle activiteiten van de open dag die om 13.30 uur begint.(zie website Thialf, of facebook SCT)

Natuurlijk doen alle kinderen van SCT mee de shorttrack-clinic die Marieke gaat geven tijdens de open dag van 14,45 tot 15,45 uur. Deze clinic is ook voor ' nieuwe leden' dus verwacht geen training!

Vanwege deze combinatie met de open dag is Sebra niet aanwezig -maar de meeste spullen van Sebra staan inmiddels ook bij Haico in de winkel- en zal de ruil van andere spullen ook minder optimaal zijn.


Wij vragen hiervoor begrip;
Wij hebben zin in het nieuwe seizoen en wensen jullie veel schaatsplezier,

namens bestuur SCT,Iepe

Lees meer...
Iepe Soet 20:31:13 09-11-2015

Ruilavond materiaal

dag allen,


Thialf gaat binnenkort eindelijk open
daarom houden we vrijdagavond 13 november de jaarlijkse pas-en ruilavond
verdere info over tijdstip en locatie wordt nog gemaild
zet deze datum in uw agenda

De huurovereenkomsten dienen per pin voldaan te worden, net als afgelopen jaar. Dit bespaart ons
administratief werk, immers we zijn een schaatsvereniging en geen accountantskantoor.
onze dank hiervoor.

met vriendelijke groet,

jan heida
materiaalbeheer.

Lees meer...
Jan Heida 20:49:23 03-11-2015

NIEUW; Senioren Shorttrack FUN-uur

Dit seizoen kunnen ook senioren shorttracken op een eigen uur.
Elke vrijdagavond krijg je les van onze trainers en kun je zelf  'de bocht met de hand op ijs'  ervaren.

Heb je vroeger ge-shorttackt of wil je nu juist beginnen; het maakt niet uit; meld je aan bij Bart Brijder!

Het uur is vooral om met elkaar veel plezier te hebben! 

Lees meer...
Iepe Soet 18:49:35 11-10-2015

BOUW THIALF OP SCHEMA

Beste Shorttracktrainers,

De vernieuwbouw van THIALF ligt nog steeds op schema, dus conform planning start het seizoen zaterdag 14 november.Op maandag 16 november hebben we dus de eerste training in het deels vernieuwende thialf.

Op maandag hebben we weer 2 uren en vrijdag met onze 3 uren die we proberen uit te breiden naar een 4-de uur voor de nieuwe doelgroep liefhebbers.

overbrugging start seizoen

Als bestuur hebben we het standpunt ingenomen; thialf is onze thuis baan en als de bouw niet vertraagd- het niet later wordt als 15 november-gaan we geen structurele vervangende trainen organiseren voor de periode tussen einde zomertraining en start-ijsseizoen.

Dit betekent dus dat er geen structurele oplossing wordt georganiseerd.

Wel gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn in de omgeving en gaan we op ad hoc basis -bij voorkeur ijs-trainingen regelen.

Bart Brijder gaat dit inventariseren en communiceren.

We zijn hierin afhankelijk van anderen en zullen tav tijden, vervoer en trainers flexibel moeten denken.


Lees meer...
Iepe Soet 15:27:19 11-9-2015

Nieuwe leden info

Heb je vorige winter ook met veel bewondering gekeken naar Sjinkie Knegt?
Wil je zelf stoere bochten rijden met je hand op het ijs?

KOM SHORTTRACKEN BIJ ONZE CLUB SCT!

We zijn een actieve vereniging en trainen elke maandag en vrijdag op Thialf.

Wil je meer informatie?
Kijk bij contact/algemeen bestuur/secretaris/bart brijder en bel hem.

Hij heeft alle informatie voor je beschikbaar en vertelt graag nog meer!!

Lees meer...
Iepe Soet 20:56:14 31-8-2015

Bestuur

dag allen,

tijdens de jaarvergadering heb ik afscheid genomen als bestuurslid
van de vereniging.  Na vele jaren vond ik het tijd worden dat een andere
persoon deze functie ging overnemen. Voor iedere vereniging  kan het 
verfrissend  werken. Bovendien hebben we een leuke groep pupillen met
enthousiaste ouders. 
Het was wel een drukke functie, maar heb het met veel plezier gedaan.
Organiseren was leuk,  naar binnen- en buitenland.  Odense is mij toch
het meeste bijgebleven, was super, ook Ameland was perfect.
Maar de clubwedstrijden waren ook hoogtepunten, wel intensief, maar
al die spanningen op de kindergezichtjes was prachtig.

Goed, natuurlijk kom ik wel bij wedstrijden of trainingen binnenvallen.
Verdwijn niet van het toneel, daarvoor is me de shorttracksport te lief.
De sport groeit gestaag en dat is prachtig.
Is er hulp nodig dan blijf ik beschikbaar, immers de meeste wedstrijden
organiseren doe ik bijna met de ogen dicht

Bart Brijder heeft mijn functie overgenomen en ik wens hem een
prachtige tijd toe in het bestuur.  De meeste leden kennen hem wel.

Ik sluit af , wetende dat het een gezonde vereniging is en dat
het saamhorigheidsgevoel hoog in het vaandel moet blijven staan.

groet Jan
 

Lees meer...
Jan Heida 21:07:20 14-5-2015

Sponsor
Trainingstijden Maandag
Groep 1+2  18:30 - 19:30 uur
Groep 3      19:45 - 20:45 uur

Vrijdag
Groep 1     17:15 - 18:15 uur
Groep 2     18:30 - 19:30 uur
Groep 3     19:45 - 20:45 uur 
 

Laatste foto
Reken je snelheid uit Vul hier onder de afstand en de tijd in en je weet hoeveel km/h je rijdt.

Afstand : m
Tijd: :.